Biuletyn Informacji Publicznej Majątek Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy - Majątek - Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
Ostatnia aktualizacja strony: 01.10.2018, 14:26

Majątek

Niedziela, 05 maja 2013

Majątek Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

- stan na 31.12.2015 w PLN

 

Środki trwałe ogółem:  6 985 820,93zł 

w tym:

  • Grunty: 251 800.00 zł
  • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 6 359 534,75 zł
  • Urządzenia techniczne i maszyny: 309 988,98zł
  • Środki transportu: 46 608,80 zł
  • Inne środki trwałe: 17 888,40 zł

Metadane

Data publikacji : 05.05.2013
Data modyfikacji : 26.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Zając
©2006-2019 Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL