Biuletyn Informacji Publicznej Oferta pracy: wychowawca - Ogłoszenia - Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
Ostatnia aktualizacja strony: 18.01.2018, 14:57

Ogłoszenia

Piątek, 01 września 2017

Oferta pracy: wychowawca

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
poszukuje pracownika na stanowisko WYCHOWAWCA

Zadania:

- diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczyni młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
- zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji  ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcenie do kształcenia ustawicznego;
- opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt
z prawem;
- realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami;
- promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną;
- współpraca ze szkołami, pracodawcami oraz rodzicami uczestników OHP;
- przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;
- badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP,
w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP;
- realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunek PEDAGOGIKA;
 • Doświadczenie w pracy z młodzieżą, znajomość technik pracy grupowej;
 • Rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną prace;
 • Umiejętność pracy w zespole, potwierdzona doświadczeniem, dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • Znajomość języków obcych (wskazany j. angielski);
 • Dyspozycyjność (praca na zmiany w internacie, wyjazdy na projekty i staże zagraniczne);
 • Obsługa komputera (pakiet Office);
 • Dodatkowe  umiejętności (plastyczne/muzyczne/sportowe/teatralne) potrzebne
  w organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

 Oferujemy:

 • Umowę o pracę  na czas określony.  
   

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać na adres: eckiwroskosz@ohp.pl do dnia 14.09.2017r.

 

Metadane

Data publikacji 01.09.2017
05.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Zając
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Zając
©2006-2018 Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL